?yczenia noworoczne
Dodane przez gaga80 dnia 30 grudnia 2010 15:14
noworoczne zyczenia A L F A B E T_ N A_ C A ? Y_ R O K

A...anio?a stró?a u boku
B...buziaków s?odkich miliony
C...czasu wolnego dla siebie
D...drogi us?anej ró?ami
E....ekskluzywnych wakacji
F....fury pieni??ków
G...gwia?dzistego nieba
H...horoskopu korzystnego
I.... i oprócz tego
J...jasno?ci umys?u
K...kolorowych chwil
L...lotów wysokich
M...mi?osnych uniesie?
N...nieprzemijaj?cej urody
O... oddechu od codzienno?ci
P...pogodnych dni
R...romantycznych wieczorów
S...szalonych nocy
T...tylko spe?nionych marze?
U...uroku osobistego
W...wiary w sukces
Z...ZAWSZE U?MIECHNI?TEJ BUZI
...W...KA?DY...DZIE?...

noworoczne zyczenia


Tik tak, tik tak,
Szybko mija czas.
Bim bam, bim bam,
Pó?noc wybija nam.
Co? si? ko?czy,
Co? si? zaczyna.
Fajerwerków wida? blask.
Stary rok ucieka,
Nowy gania go.
Szampana otwieramy,
?yczenia sk?adamy.
A ja ?ycz? Tobie:
Roku udanego i zdrowia dobrego,
Szcz??cia wielkiego i totka wygranego,
Mi?o?ci gor?cej i wiecznie wrz?cej,
No i Nocy odlotowej i nie tylko sylwestrowej!!!


Stary Rok ju? umyka,
Nowy Rok si? za chwile zaczyna.
Wiec we? do reki lampk? szampana,
pij do woli a? do rana.
Nie zapomnij czego? na kaca
no bo po Sylwku czeka praca.
Szcz??liwego Nowego Roku!
Dzisiaj dzie? jest wyj?tkowy,
bo witamy roczek nowy.
W nocy niebo si? za?wieci,
huk obudzi wszystkie dzieci.
W nowym roku ?ycz? tobie du?o kasy i mi?o?ci,
niech w twym sercu szcz??cie go?ci!
Wszystkiego najlepszego ?yczy...


Du?o zdrowia, pomy?lno?ci,
kasy, dzieci i mi?o?ci
niech dzi? wszyscy ?ycz? sobie,
bo to zwyczaj jest najlepszy.
Bo sylwester si? ju? zbli?a
i czas mo?e ju? odlicza?,
ile godzin nam zosta?o
do po?egnania starego 2010 roku,
a witania oby dobrego
i tak samo rozpoczynaj?cego si? 2011 roku. Wszystkiego najlepszego!!!


noworoczne zyczenia


Chcia?bym z?o?y? wam najserdeczniejsze ?yczenia noworoczne,
aby?cie w t? cudown? noc zapomnieli o swoich troskach i przykro?ciach,
aby wszystkie z?e chwile zapami?tane przez was posz?y w zapomnienie,
a te dobre przeistoczy?y si? w cudowne wspomnienia
w nadchodz?cym nowym roku 2011.


Najlepsze ?yczenia na Nowy Rok:
Zdrowia, pokoju, ?yczliwo?ci,
od Boga wszelkich ?ask hojno?ci,
od ludzi wyrozumia?o?ci,
dla siebie szcz??liwo?ci!


noworoczne zyczenia Po zaciemnionym niebie biegnie smuga kolorowa,
z ogonem rozpryskuj?cym si? po królestwie nocy.
Po chwili znika w blasku ksi??yca, tak jak rok miniony.
Lecz co? po nim pozostanie- wspomnienia i marzenia.
Szcz??cie i te dni gorsze, s?owa rani?ce i te koj?ce.
U?miech igraj?cy ze ?zami.
A ja ?ycz? Ci, aby te wspomnienia,
które pozostan? w pami?ci w Nowym Roku by?y inne.
Z marzeniami, mas? dobrych dni, s?owami p?yn?cymi z serca,
które uszcz??liwi?, wspomnienia z mas? mi?o?ci i przyja?ni.


noworoczne zyczenia Z ostatni? kartk? kalendarza zerwij wszystkie z?e nastroje.
Zapomnij o wszystkich nieudanych dniach,
przekre?l niewarte w pami?ci chwile
i wejd? w Nowy Rok jak w nowej sukni wchodzi si? na najwspanialszy bal ?wiata.


?ycz? Ci, aby wszystkie plany, nawet te wydaj?ce si? abstrakcyjne, uda?o si? zrealizowa?.
Szcz??cia - dzi?ki któremu te zamierzenia b?d? realne.
Zdrowia, które pomo?e w ich realizacji.
Pieni?dzy - bez których, nawet te najwybitniejsze s? niczym.
I przyjació?, z którymi te sukcesy b?dzie mo?na dzieli?.


Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Spe?nienia marze?, równie? tych g??boko skrywanych.
Znalezienia skrawka nieba i bliskiego serca,
które b?dzie to niebo z Tob? dzieli?.
Niech ten rok nada ?yciu nowych smaków,
s?odyczy poca?unków, pikantnego seksu.
Korzystaj z ?ycia ile tylko starczy tchu!!


Gify noworoczne i sylwestrowe
Kartki noworoczne

Rozszerzona zawartość newsa