?yczenia na Bo?e Narodzenie
Dodane przez gaga80 dnia 14 grudnia 2008 19:17
25 grudnia - Bo?e Narodzenie.

Z?ó? bliskim najserdeczniejsze ?yczenia z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia.
Polecamy najpi?kniejsze, gotowe ?yczenia Bo?onarodzeniowe, wiersze i wierszyki, ?yczenia na Bo?e Narodzenie.
Tutaj znajdziesz ?yczenia dla Rodziny i przyjació?. Weso?ych ?wi?t!
choinka bozonarodzeniowa choinka bozonarodzeniowa Spokoju i mi?o?ci, wielu tylko mi?ych go?ci!
Smacznej wigilii i ca?usów moc -
w t? najpi?kniejsz? w roku noc!
Szcz??cia kilogramów, ze ?niegu ba?wanów!
?yczliwych ludzi wokó?, ?adnej ?ezki w oku,
przyjació? jakich ma?o, przez ?ycie by? szed? ?mia?o!
Serca bogatego i ciep?ego!
No i oczywi?cie ?ycz? Ci marze? spe?nienia,
i ka?dego ma?ego czy du?ego pragnienia!

Specjalnie dla Was zebrali?my najpopularniejsze
przys?owia bo?onarodzeniowe?yczenia bo?onarodzeniowe
W Betlejem na sianku Zbawiciel si? rodzi,
niech wam jak najlepiej w ?yciu si? powodzi,
za? w Nowym Roku o ka?dej godzinie,
niechaj nic co dobre was w ?yciu nie minie!
Gdy nadejd? te pi?kne ?wi?ta,
ka?dy o bliskich swoich pami?ta.
Przesy?am gor?ce ?yczenia.
Niech gwiazdka pomy?lno?ci
co zab?y?nie znów o zmroku,
zaprowadzi Was do szcz??cia
w nadchodz?cym Nowym Roku.
?yczenia na Bo?e Narodzenie Narodzi?a si? Dziecinka
dzi? prezenty i choinka
w stajni zimnej i na sianie
niechaj szcz??cie pozostanie
przez rok ca?y z Tw? rodzin?
niech prezenty nie omin?
ani starszych ani dzieci
w Nowym Roku s?o?ce ?wieci
dla Rodziny tylko Twojej
te ?yczenia s? od mojej!
?wi?ta id?, s? ju? blisko,
ceny wci?? spadaj? nisko.
A wi?c pr?dko po zakupy,
zape?nimy pó? cha?upy.
Idzie Bo?e Narodzenie,
wi?c kupujcie wci?? jedzenie.
Bo Miko?aj g?odny jest
i na pewno se co? zje.
Sianko w?ó?cie, choink? ubierzcie,
kolacj? zjedzcie, strach przezwyci??cie.
?yczenia na Bo?e Narodzenie
?yczenia na Bo?e Narodzenie Co za widok!!!
Ja nie wierze!!
Nasz Miko?aj na rowerze.
Oby si? nam nie wywali?,
no bo chyba si? nawali?.
Renifery te? nie w formie,
ale sanie s? ju? w normie.
No i ju? tak jak my?la?em.
Nasz Miko?aj jest nad stawem.
Co tam Miki!
Ja Ci ?ycz?,
zdrowia,szcz??cia,
oraz bryczk?.
?wi?ta id?, s? ju? blisko,
ceny wci?? spadaj? nisko.
A wi?c pr?dko po zakupy,
zape?nimy pó? cha?upy.
Idzie Bo?e Narodzenie,
wi?c kupujcie wci?? jedzenie.
Bo Miko?aj g?odny jest
i na pewno se co? zje.
Sianko w?ó?cie, choink? ubierzcie,
kolacj? zjedzcie, strach przezwyci??cie.
?yczenia na Bo?e Narodzenie
?yczenia na Bo?e Narodzenie Narodzi?a si? Dziecinka
dzi? prezenty i choinka
w stajni zimnej i na sianie
niechaj szcz??cie pozostanie
przez rok ca?y z Tw? rodzin?
niech prezenty nie omin?
ani starszych ani dzieci
w Nowym Roku s?o?ce ?wieci
dla Rodziny tylko Twojej
te ?yczenia s? od mojej!
Gdy na zimowym niebie Gwiazda Betlejemska za?wieci,
przy Wigilijnym stole siadaj? doro?li i dzieci.
?yczenia sobie sk?adaj? op?atkiem si? ?ami?c,
mówi? o przysz?o?ci i Tych co odeszli wspominaj?.
Do tych ?ycze? serdecznych i my si? przy??czamy:
niech zdrowie, szcz??cie i mi?o?? zawsze b?d? z Wami.

?yczenia na Bo?e Narodzenie
Anio? w polu ostro kima
bo za du?o wypi? wina,
a Miko?aj te? nie lepszy
pije wódk? wszystko pieprzy
A choinka w chacie stoi
?mierdzi bardzo a? ?eb boli
Pod choink? stoi browar
no i wódka Luksusowa.
Szcz??cia, zdrowia, powodzenia,
w dniu Bo?ego Narodzenia ?yczy
Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigili? gwiazda wstaje,
Nowy Rok za? cyfr? zmienia,
wszyscy wszystkim ?l? ?yczenia.
Przy pi?knej sposobno?ci
my ?yczymy Wam rado?ci,
aby wszystkim si? darzy?o,
z roku na rok lepiej by?o.
Wi?cej ?ycze? na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia w kategorii ?yczenia Bo?onarodzeniowe
Rozszerzona zawartość newsa