?yczenia z okazji Dnia Kobiet- 8 marca
Dodane przez gaga80 dnia 01 marca 2010 00:00
Najwi?ksza baza gotowych ?ycze? na ka?d? okazj?.(1949 ?ycze?)

zyczenia na dzien kobiet Kiedy tylko widz? Ci?,
nie tylko moje serce drgnie,
ogl?dam Ciebie w zachwycie
i podkochuj? si? skrycie.
Bogaty i biedny si? przekona,
jakim wielkim skarbem jeste?...
B?d? zawsze kochana, pi?kna jak ró?a bez wad.
B?d? iskierk? w mym ?yciu,
blaskiem s?oneczka na niebie...
Tobie kochana moja ?ycz? szcz??cia i rado?ci,
ma?o smutku du?o mi?o?ci.
zyczenia na dzien kobiet, zyczenia z okazji dnia kobiet Jakie s? rodzaje Kobiet ( na WESOLO !!! )
1. Rusa?ki - ten mnie rusa?, tamten rusa?.
2. Damy - temu damy, tamtemu damy.
3. Kotki - ten mnie mia?, tamten mia?.
4. Pobo?ne - najch?tniej le?? krzy?em.
5. Dziecinne - co do r?czki, to do buzi.
6. Chemiczne - rozk?adaj? si? w temperaturze pokojowej.
7. Partyjne - przyjmuj? wszystkich cz?onków.
8. Domatorki - byle komu, aby w domu.
Z okazji Dnia Kobiet
Du?o szcz??cia, pomy?lno?ci,
ma?o smutku moc rado?ci,
by? chodzi?a u?miechni?ta
w dniu Twojego ?wi?ta.
Dla dziewcz?t, które znam
moc ?ycze? dzisiaj mam,
du?o zdrowia, szcz??cia i mi?o?ci
oraz kwiatów i rado?ci,
niechaj si? to niesie na ca?y kraj,
dzi? dla pa? wszystko naj... naj... naj...
zyczenia na dzien kobiet, zyczenia z okazji dnia kobiet Có? by Ci ?yczy?, kiedy ?ycze? tyle
na ka?dej kartce, tu wsz?dzie.
Ka?dy Ci? kocha i ?yczy mile
có? moje s?owo znaczy? tu b?dzie?
Wiec ?l? Ci jedno ?yczenie ma?e:
b?d? szcz??liwa przez ?ycie ca?e
a na koniec prosz? skromnie:
nigdy nie zapomnij o mnie!
Witaj kochana!
W ten s?oneczny, marcowy poranek,
moc ?ycze?, kolorowych snów, pi?knych s?ówek.
A na do widzenia, zaczarowany o?ówek,
By? mog?a zrealizowa? swe najskrytsze marzenia.
Wszystko to wk?adam do pudelka i wysy?am w?a?nie Tobie.
Niech te ?yczenia mkn? falami po niebie
i trafiaj? szybko do Ciebie!
Przyjm ?yczenia Babo kochana
od drugiej baby z samego rana.
Niech dzie? ca?y b?dzie radosny,
b?d? zdrowa Babo - aby do wiosny!
Szcz??cia ?ycz? Tobie, sobie
i kobietom na ca?ym globie!
By marzenia si? spe?ni?y,
a Nas ch?opy wyr?czyli!
My dzi? drinki i kaweczki,
Nasze ?wi?to dzi? Babeczki!
8 marca ?wi?to Kobiet
wi?c ?yczenia sk?adam tobie.
Du?o szcz??cia i rado?ci
a w nauce pomy?lno?ci.
Miej na ustach u?miech s?odki
w ?yciu za? nie doznaj troski.
zyczenia na dzien kobiet, zyczenia z okazji dnia kobiet
Du?o szcz??cia pomy?lno?ci,
ma?o smutku, moc rado?ci,
by? mi?o?ci w ?yciu mia?a w bród
bo? Ty jest kobieta cud.
W dniu Twego ?wi?ta
Nachodzi mnie my?l mi?a
Twój diabe?ek prosi i pami?ta
By? zawsze przy mnie by?a! :*Wi?cej ?ycze? z okazji Dnia Kobiet znajdziesz w kategorii "?yczenia na Dzie? Kobiet"


Rozszerzona zawartość newsa